Kulturou proti antisemitismu

Projekt Kulturou proti antisemitismu seznamuje mladé lidi s tisíciletou historií Židů, s naším společným příběhem soužití, s nedávnými hrůzami šoa, které připomínají ještě dnes žijící svědkové, ale i se současností státu Izrael. Nejde jen o informace, ale i o zformování vlastního postoje a jeho hlasitého vyjádření: Jsem proti antisemitismu! Ten se stále, i v 21. století šíří Evropou, byť více skrytě. Bonusem celého projektu byl několikadenní ponor do němčiny a angličtiny, protože na závěrečné setkání do Prahy přijeli také studenti ze dvou středních škol z Německa.

Hlavním tématem letošního ročníku byli „Spravedliví mezi národy“. Tento čestný titul uděluje památník holocaustu Jad Vašem v Jeruzalémě těm lidem, kteří během druhé světové války zachránili život Židům, a často přitom riskovali život vlastní. V mnoha případech to byli obyčejní lidé, kteří udělali prostě jen to, co bylo potřeba a bylo v jejich silách. I dnes jsou stále ještě objevovány a dokumentovány tehdejší události. Na začátku projektu si studenti vybrali jeden takový příběh českých občanů, zpracovali ho v angličtině a doplnili fotografiemi a reáliemi. První společný večer prezentovala každá škola příběh „svého“ spravedlivého; seznámili jsme se tak zajímavou formou s mnoha dalšími.

V neděli jsme si s průvodcem prošli pražské židovské památky, synagogy i starý židovský hřbitov. Odpoledne jsme se zúčastnili pochodu dobré vůle Prahou a následného programu ve Valdštejnské zahradě. Zněly zde hebrejské lidové písně a navzdory sněhovým vločkám se i tančilo. Tenhle krásný den byl zakončen společnou projížďkou lodí po Vltavě.

Pondělí jsme strávili v Terezíně. To město má zvláštní atmosféru jakési stísněnosti, kterou nezaplašily ani sluneční paprsky. Prošli jsme několik míst spojených s tehdejším koncentračním táborem, to poslední bylo krematorium. Odpoledne jsme se setkali s paní Evou Erbenovou, která přiletěla až z Izraele, aby vyprávěla svůj příběh a odpovídala na otázky studentů. Přežila Terezín, Osvětim a pochod smrti a ve svých 92 letech je neuvěřitelně plná života, rozdává optimismus a povzbuzuje mladé lidi. Je nesmírně hrdá na svoji krásnou vlast. Bylo mrazivě zvláštní uvědomovat si, jak moc se s historickým tématem šoa prolínají události současné války na Ukrajině.

V úterý ráno jsme se naposledy sešli k reflexi celého projektu. K nejsilnějším zážitkům všech skupin patřil pobyt v Terezíně a setkání s paní Erbenovou; ona je živoucí část historie, se kterou jsme se velmi osobně potkali. Studenti také vysoce hodnotili program ve Valdštejnské zahradě a vzájemné neformální poznávání a sdílení.

Velký dík patří hlavnímu organizátorovi celé akce, což je ICEJ – Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Zároveň chceme také poděkovat městu Hořice, které účast našich studentů na projektu finančně podpořilo svým grantem.

Ellen Kloučková
Hořické gymnázium