Březen – za kamna rozhodně nevlezem (ze školního života)

Po návratu z jarních prázdnin jsme se hned v pondělí, naplno a se všemi studenty, věnovali formou celodenního projektu aktuální situaci na Ukrajině. Vzájemně jsme se informovali a přemýšleli o příčinách a možných následcích pro obě strany. Besedovali jsme i se dvěma Rusy, kteří odešli ze své země a žijí v České republice, a zároveň jsme naslouchali našim studentkám z Ukrajiny. Snažíme se, aby studenti od počátku vnímali především lidský rozměr této tragédie, a společně s nimi se pokoušíme obracet prvotní šok, strach, úzkost a pocit bezmoci v aktivitu a smysluplnou pomoc.
Ve škole se téměř okamžitě zrodily studentské týmy s různými cíli a úkoly, a jak čas běží, modelujeme a koordinujeme naši školní pomoc ve spolupráci s ostatními pomáhajícími skupinami ve městě.

Od poloviny února se rozeběhly tradiční sobotní přijímačkové kurzy pro deváťáky. Lektorují naši studenti a pro uchazeče o studium jsou tyto kurzy zdarma. Kromě přípravy na didaktické testy z češtiny a matematiky je účelem setkávání také poznávání školního prostředí a studentů školy.

10. března jsme si celoškolně připomněli povstání Tibeťanů proti čínské nadvládě a k ukrajinské vlajce na škole (kterou jsme si sami ušili) přibyla vlajka tibetská. Vyvěšování vlajek chápeme jako akt solidarity a podpory obou utlačovaných národů a studenti se jej účastní dobrovolně.

Tou dobou tu byli na stáži dva studenti z pražského gymnázia Přírodní škola, a protože naším společným cílem je výměna zkušeností a obnovení vzájemných vztahů, několik našich studentů pojede brzy na oplátku do Prahy.

A taky jsme po dvou covidových a třech kalendářních letech obnovili zimní lyžařský výjezd, ale o něm napíšeme až do příštího čísla 🙂

Šárka Šandová