Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

V sobotu 5. 3. 2022 pokračujeme druhým kurzem, a to českým jazykem.

Sejdeme se v 8:30 v knihovně. Zkuste dorazit o fous dřív, abychom v 8:30 hodin už mohli začít.

Plánovaný konec: 11:45.

Co s sebou:
přezůvky, roušku/respirátor, psací potřeby, sešit (jakýkoliv, nejlépe A4 bez linek), rýsovací potřeby, pití (malou svačinu na přestávku podle vlastních potřeb)