Novinky v opatřeních covid-19 od 31. 1. 2022

Výjimka z testování

Nově mají výjimku z testování všechny osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Ochranný prostředek (respirátor)

Očkovaní pedagogové, kterým ale vypršela platnost očkovacího certifikátu (270 dnů po ukončení očkování), jsou také povinni nosit při poskytování vzdělávání ochranný prostředek, není-li stanoveno jinak (viz výjimky níže).

Obecně je stále platná povinnost uvnitř škol a školských zařízení nosit ochranu úst a nosu bez ohledu na rozestupy mezi osobami.

Pro jednotlivé skupiny osob pak platí následující:

Děti, žáci a studenti při vzdělávání nejsou povinni nosit ochranný prostředek:

  • pokud jsou usazeni a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů,
  • v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku,
  • ubytované děti, žáci nebo studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže a při pobytu na škole v přírodě,
  • zkoušený při zkoušce ve škole v případě, že je nejméně 1,5 m od ostatních.

 

Pedagogičtí pracovníci

Při poskytování vzdělávání ti, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě pracovníků, kteří dovršili 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byli očkováni posilovací dávkou, nejsou povinni nosit ochranný prostředek.

Neočkovaní pedagogové tak musí nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání, není-li stanoveno jinak (viz výjimky níže).

Očkovaní pedagogové, kterým ale vypršela platnost očkovacího certifikátu (270 dnů po ukončení očkování), jsou také povinni nosit při poskytování vzdělávání ochranný prostředek, není-li stanoveno jinak (viz výjimky níže). Platí od 15. 2. 2022

Výjimky z nošení respirátoru:

v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru, tato výjimka se vztahuje i na neočkované pedagogy

zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru tato výjimka se vztahuje i na neočkované pedagogy