Povinné testování 22. 11. a 29. 11. 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území ČR proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku.

Pokyn pro screeningové testování ve školách (verze ze dne 19.11.2021) (PDF)

 

Obecně pár informací k samotnému testování:
• Screeningové testování bude probíhat na všech školách po celé ČR.
• Testování proběhne ve dvou termínech – 22. a 29. 11. 2021.
• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS.
• Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám (na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu).
• Testování není bariérové, proto pokud se žáci nebo zaměstnanci neprokáží O-T-N, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (viz Pokyn z 19. 11. 2021 výše). Zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech.
• V případě pozitivního výsledku testu musí žák okamžitě opustit školu, je náležitě informován o dodržení hygienických pravidel při cestě domů a povinnosti kontaktovat a informovat svého ošetřujícího lékaře.
– Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně sil.
Vedení školy