Školní prázdninové plánování – „Borovice 2021“

„Borovice“ je vžitý název pro naše už tradiční, letní, vícedenní pracovní setkávání. Říkáme
mu tak podle místa, kde několik let probíhalo. A i když jsme se loni o prázdninách vlivem
koronavirových opatření setkali ve škole a letos jsme vyjeli do Černého Dolu, původní název
jsme si ponechali. Nějak s námi srostl.
Vždycky se ohlédneme za uplynulým školním rokem nejprve jako zřizovatelé, o den později
přijedou ostatní. Řekneme si, co se povedlo, co ne, a plánujeme rok další. A spolu s námi
učiteli se ohlížejí a plánují i studenti. Letos jich jelo šest a v plné sestavě zůstali až do konce.
Pracujeme různě: dohromady i ve skupinách, sdílíme výsledky a podněty a ve „volných
chvílích“ prodebatováváme to, co nestihneme v pracovním bloku. Pokaždé jde o intenzivně
využitý čas a smysluplně nabité dny, tolik potřebné pro dobré fungování školy. A pokud
neprší, i na táborák, buřty a písničku se dostane.

Písniček, které máme rádi, přibývá, tak jako přibývá společných školních zážitků, o nichž se
vypráví, jako přibývá tradic, které žijeme. A taky přibývá studentů a učitelů…
Letošní „Borovice“ byla už osmá, kdo by to řek´! 🙂

Za Hořické gymnázium pro Hořický zpravodaj
Šárka Šandová