Stručně: Novinky v provozu od pondělí 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

 MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200.

  • Střední školy poskytují žákům vzdělávání distančním způsobem.
  • I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích studentů ve středním vzdělávání
  • A nadále je povoleno:
     – konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob
     – konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích
  • Z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021.