Informace k ukončování vzdělání maturantů ve školním roce 2020/2021

Na základě doporučení MŠMT jsme rozhodli, že se ve 2. pololetí tohoto školního roku žáci posledního ročníku budou povinně vyučovat pouze v maturitních předmětech, tedy v těch, které uvedli v přihlášce k maturitní zkoušce. V dalších vyučovaných předmětech zůstává vzdělávání dále možné, není však povinné.
Zaměřili jsme se tak výrazněji na přípravu ukončení vzdělání žáků a věříme, že jim toto rozhodnutí pomůže zacílit jen na oblasti, které jsou pro ně potřebné jednak k ukončení studia a dále k přípravě na vysokoškolské studium. Každý žák bude tedy ve 2. pololetí tohoto školního roku pokračovat ve vzdělávání na základě individuálního rozvrhu.
Hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí bude vytvořeno pouze z hodnocení vyučovaných předmětů příslušného žáka.

Podrobnější informace ohledně ukončování studia žáků posledního ročníku najdete také na portálu MŠMT.
Šárka Šandová
15. 2. 2021