Jak se měnily podmínky ve výuce (COVID-19)

Letošní školní rok je prostě divný (nebo minimálně jiný).
Málokdo z nás se stačí orientovat v pokynech, které do škol přicházejí. Učíme se chápat a přijímat stupně opatření PES,  všichni známe faktor R a respirátory řady FFP2, už víme, jak nám pomáhají nanotechnologie.
Stále nám ale asi něco uniká, protože se situace (únor 2021) v naší zemi nelepší…

Stručně: Novinky v provozu od pondělí 15. ledna 2021

 • situace v boji proti šíření COVID-19 se nelepší a krizová opatření pro oblast školství nadále nedovolují prezenční výuku, zůstáváme tedy od sebe stále na distanc 🙁

Stručně: Novinky v provozu od pondělí 25. ledna 2021

 • v návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství
 • provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud
 • pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku
 • o případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 1. února 2021 rozhodne vláda České republiky ve středu 27. ledna 2021

Stručně: Novinky v provozu od pondělí 4. ledna 2021

 • Pátý stupeň PES uzavřel všem třídám vstup do středních škol. Takže od 4. 1. 2021 se učíme všichni distančně, a to podle rozvrhu COVID 2.

Stručně: Novinky v provozu od pondělí 7. prosince 2020

 • Vláda na svém zasedání 29. 11. 2020 rozhodla o přechodu do nižšího stupně 3 systému hodnocení PES, a to od čtvrtka 3. 12. 2020.
 • Školství pak přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. 12. 2020.
 • Co všechno se ve školství změní po přechodu na nižší stupeň naleznete v tabulce PES pro školství.

Stručně: Novinky v provozu od pondělí 30. listopadu 2020:

 • SŠ, konzervatoře, VOŠ: U nižšího stupně víceletého gymnázia prvních čtyř ročníků osmiletého oboru konzervatoře nově rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Ostatní beze změny.

Stručně: Novinky v provozu od středy 25. listopadu 2020

 • SŠ, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově prezenční výuka závěrečných ročníků a čtvrtých ročníků 6letých oborů vzdělání v konzervatoři, jakož i prezenční praktické vyučování a praktická příprava ve skupinách do 20 žáků/studentů.
 • Domov mládeže, internát: Pro žáky/studenty v prezenční výuce a pro žáky/studenty, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost.
 • Stravování: Distančně vzdělávaní dále pouze odběr, prezenčně vzdělávaní dále za dodržení pravidel pro neveřejné provozovny stravovacích služeb.
 • Zkoušky: Konat se mohou jazykové a nostrifikační zkoušky do 10 osob v jedné místnosti. Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře, maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria se mohou konat s režimovými opatřeními (ke konání těchto zkoušek budou MŠMT připraveny další informace). Lze konat zkoušky na základě mezinárodních dohod.

Více informace najdete zde