Studenti Hořického gymnázia získali příspěvek pro organizaci Naše Ulita z. s.

Nadace Olgy Havlové spustila projekt s názvem Daruj Srdce, jehož cílem je pomoci neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti a zároveň umožnit studentům pohled do světa tzv. neziskovek.

Do tohoto projektu se zapojili i studenti prvního ročníku soukromého Hořického gymnázia.

Nejdříve si žáci museli vybrat neziskovou organizaci, kterou by rádi finančně podpořili.  Volba padla na spolek Naše Ulita z.s., jež pomáhá lidem s duševním onemocněním. S vedením spolku se žáci pak osobně sešli, aby zjistili, jak by byl případný finanční obnos využit. Poté již nebylo nic jednoduššího nežli vyplnit online formulář na webových stránkách Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové a čekat, jak vše dopadne.

Studentům se nakonec podařilo získat příspěvek ve výši 20 000 Kč, který bude využit na nákup výtvarného materiálu do keramické dílny. Záměrem organizace je totiž skrze společnou tvořivou činnost klientů s jejich rodinnými příslušníky zlepšit vzájemné vztahy. Jsme velmi rádi, že jsme jim mohli touto formou pomoci v jejich práci.

 

Klára Rejlková, Karolína Lustigová, Karolína Palo, Anežka Kopecká, Matyáš Brůna a Denisa Kvapilová