Poznáváme Hořice

Celoškolní projekt pod vedením Luboše byl zaměřený na poznávání Hořic. Hořice jsou městem kamenné krásy, nedaleko od Hořic najdete Hospitál Kuks s barokní výzdobou Matyáše Brauna.
Studenti skupin, které byly vytvořeny napříč třídami, představili ve Smetanových sadech postupně Braunovy Sochy ctností a neřestí. Ostatní se snažili určit, o které ctnosti či neřesti šlo.
Kdo uhodnete ctnosti a neřesti na fotografiích?

Helena Trkalová