Mikrobiologie trochu jinak

SVINĚ KLOUZAVÝ MRŇAVÝ
O mikroorganismech jsme měli tušení. Věděli jsme, že existují. A to bylo tak asi všechno. Proto přišel kuchaříček Koch, který vyšlapal cestičku pro zkoumání bakterií tím, že se snažil najít ideální podklad na jejich pěstování. Jeho prvotní nápad – suspenze – nebyla příliš ideální, proto se přes vysrážený bílek a škrobové těsto dostal k želatině. Dobrý pokus, řekly si bakterie, ale Koch nepočítal s druhy bakterií, které si libují ve vysokých teplotách, ty totiž želatina nezvládá. Konzistencí byla želatina v pořádku, vlastnostmi příliš ne. Po chvíli se na jevišti objevil ogar s agarem a inscenace s názvem Mnoho povyku pro Petriho misku mohla začít. Tato tragikomediální hra s několika dějstvími se stala základem pro mikrobiologii.
Začalo se tedy s výzkumy. Jako každé studie, i tyto byly závislé na finančních příspěvcích. Člověka od pradávna zajímají negativní události, novinky, které nejsou moc šťastné. Dárců bylo tedy daleko víc na výzkumy spojené s chorobami a škodlivostí bakterií. Tak se zapříčinila jakás jednostrannost a z bakterií jsme si sami vytvořili nepřátele. Kdybychom jen věděli, co jsme se pak dozvěděli. Vědci se opírali taky jen o poznatky, které vyčetli z Petriho misek – naprosto jim unikly tím pádem druhy bakterií, co vyžadují speciální podmínky nebo nevytvářejí dostatečně velké kolonie. Jednoduše řečeno, chyběly jim ty s nosem nahoru a asociálové.
Pod vlivem mikrobiální ekologie se ukázalo, že bakterií je daleko více, než se ukázalo na miskách. A že nejsou jen zlé, ale dokonce i dobré. A že jich máme dokonce spoustu i v našem těle. A že krávy je tam mají taky. Úlet. Vědci přišli dokonce na to, že v některých případech bychom si bez bakterií nedokázali sami poradit. Některé bakterie mohou mít speciální funkci, mohou např. pomáhat štěpení bílkovin nebo endosymbiotické mohou zastoupit chloroplast v buňkách. Mluvilo se také o bakteriálním původu některých buněčných organel, tato myšlenka však zapadla. Ženy umí vytahovat na muže už dávno promlčené věci – proto se paní Lynn chopila své práce a soupotníkům připomněla onen objev. Po dalším zkoumání se s ostatními shodla, že má pravdu. Jako kdyby se ženy někdy mýlily.
Svět a vývoj mikrobiologie by se dal připodobnit ke Comtově teorii o lidském myšlení. Rozdělil ho do tří fází. V první, v době dětství, se spokojíme se vším, co je řečeno. V druhé fázi se během dospívání obvykle lidé bouří a přemítají nad existencí. Ve třetí, tedy konečné, etapě už v zásadě bereme rozum do kapsy a ptáme se na konkrétní otázky, na které očekáváme konkrétní odpovědi. Přes pokusy a domněnky urazila mikrobiologie pořádný kus cesty. Ač nevíme vše, s jistotou můžeme Pretty woman opravit. Nejsou ani klouzavý, ani svině. Většinou.

Anka, (bývalá) 4.A

• pro studium mikrobiologie bylo důležité najít ten správný podklad
• suspenze nevyhovovala kvůli složení
• Koch demonstruje v 1881 na sympoziu v Londýně pevná média
• přes vysrážený vaječný bílek a škrobové těsto se dostal k želatině
• některé bakterie ji mohou rozložit a rozpouští se při 25 stupních – některé bakterie mají rády zvýšenou teplotu – nejde zkoumat
• proto přišel ogar s agarem vytvářeným z ruduch
• společně s Petriho miskou se tak stal základem pro mikrobiologii
• výzkumy byly ale jednostranné – zkoumaly se „špatné“ bakterie
• vědci se opírali jen o poznatky na Petriho miskách – unikly jim tedy skupiny bakterií, které potřebují ultra speciální podmínky nebo které nevytváří kolonie zaznamenatelné v laboratoři
• pod vlivem mikrobiální ekologie se ukázalo, že bakterií je mnohem více na mnohem více místech
• tím trochu padnul darwinovský model samostatného jednice – přežvýkavci nejsou sami o sobě schopní trávit celulózu
• některé bakterie mohou mít speciální funkci, např endosymbiotické bakterie jako chloroplasty
• myšlenka buněčných organel, které jsou bakterálního původu, zadla, vytáhla ji až žena
• podobenství s Comtovým pozitivismem a jeho teorií o 3 fázích lidského myšlení
• první stádium: spokojujeme se se vším, co je nám řečeno, druhé stádium: dospívání; buřičsky se začínáme ptát na svět, třetí stádium: lepší otázky, čekáme přesnou odpověď
• prokaryota se podílela na eukaryotě
• bakterie překopaly evoluční schémata