Legenda o Naye a Damonovi

Byla nebyla kdysi dávno jedna planeta. Říkalo se jí tehdy Gaia. Planeta byla velmi zvláštní, protože na ní bylo možné úplně všechno. Lidé nebyli svázáni žádnými zákony ani pravidly a nefungovaly tam dokonce ani fyzikální zákony. Nikdo na planetě nebyl omezen gravitací, zákonem akce a reakce, ani ničím podobným. A protože obyvatelé Gaii byli dobří a skromní lidé, všechno fungovalo tak, jak mělo.
Celá planeta byla sjednocena do jediného království, ve kterém vládl moudrý a spravedlivý král s královnou. Měli dvě děti, starší dcera se jmenovala Naya. Naya měla jednoho dne usednout na trůn a všichni věřili, že z ní bude dobrá královna, protože byla laskavá a skromná po své matce a moudrá a spravedlivá po svém otci. Naopak jejich syn Damon byl sobecký, ctižádostivý a své sestře velmi záviděl. Věřil, že to on by měl vládnout království.
Netrvalo dlouho a král s královnou zestárli a zemřeli. Damon se okamžitě chopil příležitosti a v den korunovace své sestry ovládl s několika bojovníky hrad, Nayu nechal uvrhnout do žaláře a sám se prohlásil králem. Jenže pod jeho vládou začalo království strádat. Damon se nevěnoval svým povinnostem a nestaral se o poddané. Lidé na Gaie se neměli dobře a z bídy se v nich zrodilo zlo. Začali zneužívat možnosti, které jim Gaia nabízela, a tím planetu ničili. Nakonec se z planety stalo nebezpečné a zlé místo.
Jenže Naye se časem podařilo z žaláře uniknout a pokusila se Damona zastavit. Doufala, že zvládne planetu i její obyvatele zachránit a vrátit do světa dobro. Zlo, které se v Damonovi usadilo, však bylo silnější než ona. Naya pochopila, že lidé si schopnosti, které jim Gaia nabízí, nezaslouží. A tak se ji Damonovi podařilo zabít. Než zemřela, uvrhla na planetu kletbu. Seslala na Gaiu i její obyvatele fyzikální zákony a tím jim vzala jejich neobyčejné schopnosti, takže už je nemohli zneužívat. Damon spolu s mnoha dalšími se z té ztráty zbláznili. Království, tak jak ho tehdy všichni znali, zaniklo. Celé lidstvo muselo začít úplně od začátku a naučit se žít ve světě gravitace, se spoustou dalších omezení.

Teprve mnohem později se podařilo Newtonovi, a potom Einsteinovi, vrátit na planetu pořádek. Jak je vidět, všechno zlé je pro něco dobré. Z Gaii se stala planeta Země a lidé dávno zapomněli na Nayu, Damona i na všechno, co dříve bez fyzikálních zákonů dokázali. Boj mezi dobrem a zlem ale zuří pořád. Jen je díky Naye o něco méně ničivější. Nebo ne?

Lada, 1.A