Nový rozvrh od 25. 11. 2020

Nová verze rozvrhu – COVID 3.

Maturitní ročník se učí ve škole (prezenční forma výuky), ostatní třídy se učí podle tohoto rozvrhu distančně. Pondělí je stále určené pro zadávání samostatných prací.