Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ucitel_znamka_na_vysvedceni

Učitel: Jak zapsat známku za pololetí (na vysvědčení)

Zápis hodnocení

Během pololetí jste zapisovali průběžnou klasifikaci. Stejným způsobem zvolíte <Známky> a pak jednu z vašich hodin.

POZOR! Vyberte si správné období (1) a pak klikněte na <Nastavení> (2).

Zvolte <Výsledná známka> (1). Můžete výpočet nechat na globálním nastavení nebo si nastavíte sami (2), na výběr máte nastavení pro Známku nebo Body/Procenta (3). Volbou (4) si můžete nastavení zkopírovat do všech vašich hodin, kde zadáváte známky. Nakonec zadáte systému, aby vám známky vypočítal (5).

Jaká hodnocení lze použít

Zadáváme klasické známky 1, 2, 3, 4, 5. Pokud student nemá splněné všechny požadavky, je hodnocen „neklasifikován(a)“. Vybereme z roletky „-“ (mínus). Edupage vypočítá průměr z ostatních známek, na vysvědčení se vypíše u předmětu „neklasifikován(a)“ a celkové hodnocení bude „nehodnocen(a)“.

Změna výsledné známky

Pokud jste už zadali výslednou známku a pak jste ještě zapsali doplňující průběžnou známku, potřebujete znovu přepočítat známku výslednou. Jak? Označíte řádek s daným[-i] žákem[-y], klik na <Nástroje> (1) a <Přepočítat známky na vysvědčení> (2).

Rodičům systém posílá e-mailem různé typy zpráv.
Pokud změníte už jednou uloženou výslednou známku na vysvědčení (po stisku tlačítka Uložit změny), o této změně budou informováni.
Pokud výjimečně nechcete, aby se zpráva odeslala, provedete to:
<Úvod> → <Zprávy> → <Mnou vytvořené příspěvky> (dole) → vyberete zprávu → <Smazat> → <Smazat pouze zprávu> (POZOR - jakmile byste potvrdili <Smazat i obsah>, smaže se i akce = změna známky!!!)

ucitel_znamka_na_vysvedceni.txt · Poslední úprava: 2021/06/21 18:10 autor: spravceuctu