Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ucitel_zmeny_ve_skupine

Učitel: Jak můžete odebrat/přidat studenta, který k vám nechodí/vám chybí

Doporučuji tyto kroky konzultovat s vedením školy.

Během roku nastane změna v počtu studentů vašeho předmětu. Jak tuto změnu provést?
Poznámka: nejedná se o vymazání studenta z databáze, ale jen o změnu docházky na váš předmět (například přestup do jiného semináře).
Podobné téma najdete - viz Přidání hodin, které učím, začátek roku

V levém menu vyberte <Nastavení> a pak v okně knoflík <Moje hodiny> (1). V seznamu vašich hodin vyberte tu, kterou chcete měnit nebo tu, v které systém hlásí kolizi (viz obrázek) (2).

Tlačítka<Smazat>, <Vytvořit novou hodinu>, <Smazané hodiny/obnovit hodinu> nepoužívejte. Vždy se poraďte s administrátorem Edupage.


V nastavení hodiny klikněte na <Žáci/skupiny> (3).

A vyberte ty žáky, kteří se učí ve vaší skupině (4). Výběr ukončíte stiskem <Uložit>.

ucitel_zmeny_ve_skupine.txt · Poslední úprava: 2022/09/03 18:31 autor: spravceuctu