Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tridni_omluvenky

Třídní: Omluvenky žáků - přehled

Elektronické omluvenky mohou zadávat jen rodiče přes rodičovské EduPage konto. Žáci takovou možnost v žákovském kontě nemají.
EduPage automaticky obden rodiče upozorní, pokud zapomněli omluvenku zadat.

Omlouvání přes mobilní aplikaci

  • Nejjednodušším řešením je omlouvání přes mobilní aplikaci. Rodiče vyplní v EduPage datum, hodinu, důvod absence. Třídní pak omluvenku od rodiče schválí nebo zamítne.

Omlouvání absence pomocí počítače

  • Podobně se omluvenky vyřídí přes počítač. Rodiče opět vyplní datum, hodinu, důvod absence. Po přihlášení do EduPage třídní učitel vidí zprávu, že přišla omluvenka od rodiče.


Jakmile třídní učitel omluvenku akceptuje, hodina/hodiny se automaticky označí jako omluvené.

Jak povolit/zakázat omluvenky

Třídní v levém menu vybere <Vyučování> (1)<Docházka žáků> (2) → výběr „své“ třídy (Moje třída) (3), tím se zpřístupní volba (4) a následně přepne Zákázáno/Povoleno pro rodiče/dospělé studenty.

Papírové omluvenky

* Pokud nelze omluvenku vystavit elektronicky, Edupage umožňuje omluvu absence studentů i na základě papírové omluvenky. Tyto údaje pak zadává třídní učitel. Třídní učitel ve své třídě může nastavit způsob omlouvání absencí (naše škola preferuje elektronický způsob). V případě omluv absence na základě papírové omluvenky postupujte takto:
<Start><Oblíbené kroky> (2)<Omluvenka> (3) → výběr „své“ třídy → výběr studenta.

Termín musí být zadán od-do. Při absenci jednoho dne klikněte na stejné datum. Pokud žák chyběl celý den, hodiny označovat nemusíte.

tridni_omluvenky.txt · Poslední úprava: 2021/11/26 18:49 autor: spravceuctu