Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ucitel_tridni_kniha

Učitel: Třídní kniha

Elektronická třídní kniha (ETK) je plnohodnotnou náhradou papírových třídnic.
EduPage pracuje s třídní knihou velmi efektivně. Eviduje zápisy a čísla hodin, absenci studentů a jejich omluvy. Omluvy může třídní učitel řešit s rodiči i elektronicky - viz Dva způsoby omlouvání absence.

Otevřít třídní knihu

Do třídní knihy lze vstoupit buď <Start> → v modrém svislém menu <Třídní kniha> - pak můžeme využít online nápovědy (viz obrázek), nebo hned v bílém svislém menu <Třídní kniha> (bez nápovědy).

Zápis do třídní knihy

Nastavíme si den (EduPage nastaví vždy dnešní datum) (1), zapište Téma hodiny (2), Číslo hodiny (3) a vyberte studenty, kteří chybí (4). Zápis hodiny Uložte (5).

Absence studentů

Při zápisu Absence (4) otevřete okno Chybějící žáci. Klikáním na jméno studenta se vám cyklicky nabídnou čtyři možnosti zápisu: Chybí-Má zpoždění-Odešel dřív-OK.

ucitel_tridni_kniha.txt · Poslední úprava: 2021/08/31 20:00 autor: spravceuctu