Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ucitel_zari_pridani_hodin_ktere_ucim

Na ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU si každý učitel musí přidat hodiny, které učí

Pokud se dostanete do problémů, konzultujte s administrátorem. Děkuji.
8-)

Nikdy nevytvářejte novou hodinu RUČNĚ - ani pomocí tlačítka <Vytvořit novou hodinu>, ani pomocí zvonečkového <+ Přidat hodinu, kterou učím>. Nespárovala by se s rozvrhem a suplováním, vznikly by dva různé předměty na vysvědčení a nastal by zbytečný problém.
Vyčkejte, až vedení školy vygeneruje nový rozvrh, pak se vám nabídnou vaše hodiny. Pak postupujte podle postupu níže.


Rychlý a doporučený postup: Nastavení hodin, které učím

Po přihlášení do EduPage vlevo v menu vyberete <Úvod>. Pokud ještě nemáte přebrané hodiny z rozvrhu (klasicky začátek roku), tak se vám vpravo napíše červeným písmem „Nalezli jsme pár nejasností ve vašich hodinách. Klikněte sem pro zobrazení detailů“ Po kliknutí se zobrazí stránka (též dostupná z Nastavení - Moje hodiny, viz obrázek):

Po kliknutí na položku v seznamu „Chybějící hodiny na základě vašeho rozvrhu“ se zobrazí dialog s detaily hodiny.

Jiný postup: Přidání hodin, které učím, pomocí "zvonečků"

V modrém pruhu nahoře kliknete vlevo na Žádná hodina, objeví se stránka: Edupage nám ve spodní části oranžovými zvonečky napovídá „Chybějící hodiny na základě vašeho rozvrhu“, čili stačí na zvoneček kliknout a vyskočí stránka s detaily.

Společné pro oba postupy: Stránka s detaily hodiny

(Až bude hodina přidaná, dostanete se na detaily hodiny kliknutím na ozubené kolečko v pravé dolní části hodiny.)

Abyste hodinu „přidali“ mezi své předměty, musí být správně vyplněné: Předmět, Třída a především Žáci.
Přidáváte-li takto seminář (kde není celá třída), žáci by v něm měli být evidováni přesně podle aktuálního stavu (pokud tomu tak není, kontaktujte administrátora).

Přidáváte-li střídající se praktika, označte si celou třídu, ničemu nevadí, budou-li studenti takto označeni v obou půlkách.
Přidáváte-li půlenou běžnou hodinu (UK, Aj, Nj, Šj, Inf, Tv), je nezbytně nutné si precizně vyklikat studenty, kteří do ní patří (ostatní se Vám přestanou plést do zadávání známek, příp. absence).
V seminářích byste měli mít studenty předpřipraveny. Nikdo nikde jinde u půlek tříd centrálně neeviduje, kdo ze studentů do které skupiny chodí, je to na vás… :-)

Tip pro dělené půlky z minulého roku: Pokud jste měli minulý rok stejnou (podobnou) dělenou skupinu, lze si jejich seznam převzít: klikneme v nastavení hodiny na položku Žáci / Skupiny, otevře se dialog s mnoha zatržítky u studentů, který má mj. vpravo dole tlačítko <Kopírovat z jiné hodiny> (typicky z vaší loňské), varovný dotaz poté odklikneme <OK>.

Tip pro převzetí plánů z jiných tříd / jiných školních let / jiných učitelů: klikneme v nastavení hodiny na položku <Vytvořit jako kopii plánu>, otevře se dialog se všemi dostupnými plány daného předmětu a daného školního roku.
Nakonec musíme nastavení hodiny <Uložit>.

Tento proces napoprvé zopakujte se všemi třídami a všemi hodinami, v nichž učíte.

Hodiny, které se na vysvědčení neobjevují (například praktika Bi, Che) - je nutné z důvodů zadávání učiva a absencí do elektronické třídní knihy přebrat i je. U praktik doporučuji přebrat si celou třídu, byť jednou máte fyzicky první půlku, jednou tu druhou.
V systému není vůbec jednoduché ono střídání zadat, museli bychom aplikovat sudé a liché rozvrhové týdny. Ale když třeba nějaký den v týdnu odpadne, fakticky si skupinky přehodíte, ale formálně to nelze. Ale když třeba odpadnou jen některé hodiny v jednom dni… a jen některým třídám…

Předměty o více různých skupinách

Typicky Matematika a Český jazyk mají jak celou třídu, tak půlené hodiny. Je-li dělení třídy libovolné, skupiny jsou označeny „Skupina 1“ a „Skupina 2“. Občas nastane případ, že musíme dělit podle angličtiny (skupina aj1, skupina aj2), podle druhého jazyka, podle UK/Inf, atp.
Pokud převezmeme hodinu o více různých skupinách, v Edupage se u ní objeví červený text: Její nastavení je trošku složitější. Bude-li to nad vaše síly, obraťte se raději na administrátora.
Klikneme na hodinu, případně klikneme na ikonu ozubeného kolečka pro nastavení vlastností. Vybereme položku Žáci/Skupiny.
Klikneme na položku Název skupiny v rozvrhu, v následném dialogu zatrhneme Na tuto hodinu chodí žáci z více skupin a vybereme ze kterých (jsou předvyplněné mým předmětem).

Předměty bez známek na vysvědčení

Edupage Vám bude nabízet i rozvrhové hodiny, ze kterých známku studentům na vysvědčení nedáváte. Jde o chemická a biologická praktika. Číslování v Třídní knize je samostatné. Průběžné známky (např. z protokolů) si evidujte, ale před pololetím nevyplňujte sloupec „Vysvědčení“. Budete-li při uzavírání známek chtít, jednotlivé události lze odmigrovat do jiného předmětu (např. z che-praktika do che) na stránce dostupné pod Nástroje - Spravovat události:Pozdější editace

Potřebujete-li se vrátit do Nastavení své hodiny, klikněte na <Úvod> (1), v modrém menu nahoře vlevo vyberte <Žádná hodina> (2):
V tomto seznamu lze kdykoliv myší najet do pravého dolního rohu obrázku, objeví se ikona ozubeného kolečka (3), v níž je možné hodinu editovat (například ručně měnit dělení studentů do skupin v rámci třídy).

Zjistíte-li, že nějaký student v běžném celotřídním předmětu či v semináři chybí/přebývá (nemělo by se stát, ale občas až u vysvědčení zjistíme pozdější přestupy, odchody, přerušení studia, atp.), dejte mi co nejdřív vědět, stav opravíme v Rozvrzích, necháme jej probublat do Edupage a pak si reálný stav zkontrolujete v dané hodině právě pomocí tohoto ozubeného kolečka.

ucitel_zari_pridani_hodin_ktere_ucim.txt · Poslední úprava: 2022/09/03 18:28 autor: spravceuctu