Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ucitel_rutinni_pristup

Učitel: Každodenní běžný přístup do EduPage

Nejčastěji budete chtít do systému napsat známku/y nebo si prohlédnout vaše skupiny studentů.

Jak zapsat známku/y

Po vašem přihlášení do systému v roli učitele uvidíte následující obrazovku, kde si vyberete Hodinu/předmět, do které budete chtít zapisovat a vpravo položku Známky. Je jedno, v jakém pořadí - Hodina a Známky nebo Známky a Hodina.
POZOR! Pokud se neobjeví tabulka se studenty hned, je potřeba kliknout na Známky ještě jednou!
Detailněji je zápis známek popsán Průběžná klasifikace


Přehled studentů ve skupině

Jestli chcete rychle vidět přehled studentů vašich předmětů, kliknete na Žáci a vyberete si Hodinu/předmět.
Okamžitě vidíte jejich známky (1), můžete si rozkliknout detail jednoho studenta (2), vytisknout si skupinu (3) nebo si lehce vytvořit jejich zasedací pořádek.

Položky hlavního menu

V horním hlavním menu je ještě několik položek. Prostředí Edupage je hustě protkáno sítí nápověd (1).
Najdete zde i různé zprávy od systému i od lidí (nepřečtené se hlásí notifikacemi) (2).
Plány a přípravy (3) se budou vázat k elektronické třídní knize (ETK), můžete si (nemusíte) zde vytvořit před začátkem roku své plány hodin a ty pak jen zařazovat jako témata hodin do ETK.
U klasických hodin (ne semináře) nám systém nabízí Standardy (4). Do položky Moje knihovna (5) si můžete ukládat vaše soubory. Systém EduPage je mnohem komplexnější, může se používat i pro distanční výuku. Naše škola pro tyto účely využívá prostředí Microsoft Teams.

ucitel_rutinni_pristup.txt · Poslední úprava: 2021/03/02 08:58 (upraveno mimo DokuWiki)