Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tridni_prubezna_klasifikace

Třídní: Prohlížení průběžné klasifikace

Jednotliví učitelé zadají do Edupage před třídními schůzkami (někteří tak činí pravidelně po celý rok) svoji klasifikaci postupem popsaným v návodu Učitel: Jak zadávat známky. Třídní si je může prohlédnout, vytisknout nebo i doplnit.

Prohlížení průběžné klasifikace studentů, jejichž jsem třídní

Po přihlášení klikneme v horní liště na tlačítko <Známky>. V dialogu pro výběr třídy klikneme na tlačítko <Rozšířený mód Zvolit jiné třídy nebo předměty>:

Objeví se tabulka, nad níž zvolíme svoji třídu, jako předmět <Všechny předměty> a jako období Průběžné hodnocení.

Průběžné známky můžeme prohlížet a (jako třídní) ve všech předmětech i měnit či přidávat. Bez domluvy s dotyčným vyučujícím to rozhodně nedělejte – vyučujícímu se případné přidané/změněné známky zobrazí s komentářem, že je zadal někdo jiný.

Ruční zápis omluvených a neomluvených hodin (nepoužíváme ETK)

V Rozšířeném módu se objeví tabulka, nad níž zvolíme svoji třídu, jako předmět <Všechny předměty> a jako období <Vysvědčení za pololetí>. Uvidíte přehled všech známek, vpravo je sloupec Omlu/Neomlu. Zde zapíšete dané hodiny.

Tisk průběžné klasifikace studentů na papírky pro rodiče

Nad tabulkou, v níž si průběžnou klasifikaci prohlížíme, klikneme na tlačítko <Tisk/Export>, v dialogu zvolíme sestavu <Výpis známek žáka - mini verze>.

V následném upřesňovacím dialogu ověříme třídu, ověříme seznam studentů, ponecháme Layout „Na šířku“. Vhodnější je <Průměr známek> nezafajfkovat (může být při různých vahách zavádějící), <Zameškané hodiny> celkem nezafajfkovat (v Edupage zatím neevidujeme), <Předměty bez známek> záleží na Vás, <Zobrazit učitele> můžete zafajfkovat (ať rodiče vědí, za kým jít…), <Výsledné známky nezafajfkovat>.

Klikneme na zelené tlačítko <Vygenerovat sestavu>, po chvíli (trpělivost!) na zelené <Převzít sestavu> a můžeme tisknout (na šířku stránky).

Prohlížení průběžné klasifikace z minulých let

Povšimněte si nenápadného, ale důležitého comboboxu úplně vlevo dole na stránce <2020/2021> – dají se jím přepínat školní roky.

tridni_prubezna_klasifikace.txt · Poslední úprava: 2021/06/23 22:03 autor: spravceuctu