Přijímací řízení

 • Vážení zájemci o studium,

  v novém školním roce 2018/2019 může naše škola přijmout do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium až 30 žáků, tj. 2 třídy po 15 žácích.

  Přihlášky ke studiu je třeba do školy doručit do 1. března 2018. Doporučujeme podat přihlášku s předstihem (poštou nebo osobně v kanceláři školy). Přihlášky zaslané poštou je třeba potvrdit razítkem základní školy. Přihlášky dodané osobně nemusí mít razítko základní školy, zkontrolujeme je zde podle originálu vysvědčení.
  Formulář přihlášky (s QR kódem) si můžete stáhnout z našich stránek.

  Údaje, které budete potřebovat k vyplnění přihlášky:
  název školy: Hořické gymnázium
  adresa: Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice
  obor: 79-41-K/41 Gymnázium
  forma studia: denní

  Přijímací zkoušky – 1. kolo:

  A

  Jednotné přijímací zkoušky:

  1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 12. 4. 2018
  2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 16. 4. 2018
  (test z matematiky a českého jazyka a literatury v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání)
  B

  Školní přijímací zkoušky:
  23. a 24. 4. 2018 – vstupní pohovor

  Podrobnosti o obsahu přijímacích zkoušek a kritériích přijímacího řízení budou zveřejněny k 31. 1. 2018 zde.

  Informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT).

  Základní kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2018/2019

  a) výsledek jednotné přijímací zkoušky (český jazyk, matematika) (60 %)
  b) motivační pohovor (20 %)
  c) průměrný prospěch v 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (10 %)
  d) vlastní aktivity uchazeče, úspěchy v soutěžích v jakémkoliv oboru studijním i zájmovém (10 %)

  Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno pořadí uchazečů.
  V případě shodného výsledku ze základních kritérií rozhoduje o pořadí uchazečů vyšší součet procentuálního hodnocení za otevřené úlohy z ČJL a z Ma v centrálně zadávaných testech.

  Hořice 11. 12. 2017
  Mgr. Šárka Šandová
  ředitelka školy
 • 1. kolo přijímacích zkoušek se bude skládat:

  a) z jednotné přijímací zkoušky – centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (Cermat)
  b) ze školní přijímací zkoušky – vstupní pohovor
  Školní přijímací zkoušky – 23. a 24. dubna 2018

  A

  Vstupní pohovor (10-15 minut)
  1. Uchazeč prokáže, že má o studium na Hořickém gymnáziu zájem, má vlastní povědomí o systému fungování školy a jejích zvláštnostech, je schopen tento zájem ústně vyjádřit a zdůvodnit. (10 b)
  2. Uchazeč prokáže schopnost vyjadřovat se samostatně a věcně správně, jeho projev je v souladu s jazykovou normou a se zásadami jazykové kultury. (10 b)
  Ve druhé oblasti se bude hodnotit:
  a) obsahová správnost vyjadřování (2 b)
  b) komunikace ve spisovném jazyce (2 b)
  c) slovní zásoba (2 b)
  d) formulace myšlenek (2 b)
  e) plynulost projevu (2 b)
  Celkem může uchazeč o studium ve vstupním pohovoru v každé z oblastí získat nejvíce 10 b.
  Dohromady tedy za 2 okruhy 20 b, tj. 20 %.

  B

  Vlastní aktivity uchazeče
  Při přijímání uchazeče se přihlíží k jeho úspěchům v soutěžích v jakémkoli oboru studijním i zájmovém, školním i mimoškolním zálibám a aktivitám (např. práce v dětských skupinách, odborné, umělecké, sportovní aktivity aj.). Uchazeč by měl být schopen tyto zájmy samostatně prezentovat a také doložit: diplomy, fotografie, ukázky vlastní tvorby aj. Konkrétní výstupy a doklady o vlastní činnosti je třeba přinést s sebou. 10 b, tj. 10%
  Základní kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2018/2019

  a) výsledek jednotné přijímací zkoušky (český jazyk – 50b, matematika – 50b) 100 b (60 %)
  b) motivační pohovor 20b (20 %)
  c) průměrný prospěch v 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ 10b (10 %)
  d) vlastní aktivity uchazeče 10 b (10 %)

  V případě shodného výsledku ze základních kritérií rozhoduje o pořadí lepší součet procentuálního hodnocení za otevřené úlohy z ČJL a z Ma v centrálně zadávaných testech.
  Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno a zveřejněno pořadí uchazečů.

 • Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám: 17. 2., 24. 2., 3. 3., 24. 3. 2018

  17. 2. 2018 – příprava na matematiku
  24. 2. 2018 – příprava na český jazyk (případně i možnost matematiky)
  3. 3. 2018, 24. 3. 2018 – vyplyne z prvních setkání, podle potřeby

  Začátek kurzů: 8.30 hod
  Konec kurzů: 11.30 hod
  S sebou: tužku, propisovačku, hlavu, svačinu

  Prosíme uchazeče, aby nám e-mailem na adresu: prijimacky(zavináč)gymhorice.cz poslali zprávu, kterých termínů se chtějí zúčastnit a kterým předmětům se chtějí věnovat.

  Kurzy pořádáme pro uchazeče o studium zdarma, pro ostatní zájemce je cena za jednodenní kurz 100 Kč, tj. v případě účasti na všech čtyřech kurzech 400 Kč celkem. Platba 100 Kč se bude vybírat vždy při zahájení příslušného kurzu.

  Kurzy vedou studenti a pedagogové školy a je možné účastnit se libovolného počtu kurzů.

  Kromě přípravy na jednotné přijímací zkoušky (státní) se také dozvíte, jakou podobu bude mít motivační pohovor (školní část přijímací zkoušky).

  A bonus navíc? Seznámíte se vy s námi, my se seznámíme s vámi a na přijímací zkoušky se všichni budeme už jenom těšit 🙂