Přijímací řízení

 • Vážení zájemci o studium,

  v novém školním roce 2019/2020 může naše škola přijmout do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium až 30 žáků, tj. 2 třídy po 15 žácích.

  Přihlášky ke studiu je třeba do školy doručit do 1. března 2019. Doporučujeme podat přihlášku s předstihem (poštou nebo osobně v kanceláři školy). Přihlášky zaslané poštou je třeba potvrdit razítkem základní školy. Přihlášky dodané osobně nemusí mít razítko základní školy, zkontrolujeme je zde podle originálu vysvědčení.
  Formulář přihlášky (s QR kódem) si můžete stáhnout z našich stránek.

  Údaje, které budete potřebovat k vyplnění přihlášky:
  název školy: Hořické gymnázium
  adresa: Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice
  obor: 79-41-K/41 Gymnázium
  forma studia: denní

  Přijímací zkoušky – 1. kolo:

  A

  Jednotné přijímací zkoušky:

  1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 12. 4. 2019
  2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky – 15. 4. 2019
  (test z matematiky a českého jazyka a literatury v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání)
  B

  Školní přijímací zkoušky:
  23. a 24. 4. 2019 – vstupní pohovor


  Podrobnosti o obsahu přijímacích zkoušek a kritériích přijímacího řízení budou zveřejněny k 31. 1. 2019 .

  Informace o přijímacím řízení do 1. ročníku středních škol najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT).

  Základní kritéria přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia pro školní rok 2019/2020

  a) výsledek jednotné přijímací zkoušky (český jazyk, matematika) (60 %)
  b) motivační pohovor (20 %)
  c) průměrný prospěch v 2. pol. 8. ročníku ZŠ a v 1. pol. 9. ročníku ZŠ (10 %)
  d) vlastní aktivity uchazeče, úspěchy v soutěžích v jakémkoliv oboru studijním i zájmovém (10 %)

  Po vyhodnocení uvedených parametrů bude vytvořeno pořadí uchazečů.
  V případě shodného výsledku ze základních kritérií rozhoduje o pořadí uchazečů vyšší součet procentuálního hodnocení za otevřené úlohy z ČJL a z Ma v centrálně zadávaných testech.

  Hořice 9. 10. 2018
  Mgr. Šárka Šandová
  ředitelka školy
 • Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám: 16. 2., 23. 2., 23. 3., 30. 3. 2019

  16. 2. 2019 – příprava na matematiku
  23. 2. 2019 – příprava na český jazyk (případně i možnost matematiky)
  23. 3. 2019, 30. 3. 2019 – vyplyne z prvních setkání, podle potřeby

  Začátek kurzů: 8.30 hod
  Konec kurzů: 11.30 hod
  S sebou: tužku, propisovačku, hlavu, svačinu

  Prosíme uchazeče, aby nám e-mailem na adresu: prijimacky(zavináč)gymhorice.cz poslali zprávu, kterých termínů se chtějí zúčastnit a kterým předmětům se chtějí věnovat.

  Kurzy pořádáme pro uchazeče o studium zdarma, pro ostatní zájemce je cena za jednodenní kurz 100 Kč, tj. v případě účasti na všech čtyřech kurzech 400 Kč celkem. Platba 100 Kč se bude vybírat vždy při zahájení příslušného kurzu.

  Kurzy vedou studenti a pedagogové školy a je možné účastnit se libovolného počtu kurzů.

  Kromě přípravy na jednotné přijímací zkoušky (státní) se také dozvíte, jakou podobu bude mít motivační pohovor (školní část přijímací zkoušky).

  A bonus navíc? Seznámíte se vy s námi, my se seznámíme s vámi a na přijímací zkoušky se všichni budeme už jenom těšit 🙂