28
KVě
2018

Informace o připravovaném zájezdu do Drážďan

Termín: 30. 5. 2018 – středa.
Odjezd: od budovy Hořického gymnázia v 6,00 ráno.
Předpokládaný návrat: 21-22 hodin.

Cena: 500 Kč bus + pojištění (pojištění vyřizuje pro žáky škola nebo si zajišťují individuálně)

Program:
Muzeum hygieny, terasy nad Labem, Zwinger – výstava obrazů, porcelánu, matematicko-fyzikální kabinet, Frauenkirche a centrum města.
Odpoledne bude cca 2 hodiny rozchod v centru, pokud byste si chtěli něco koupit. V dosahu bude velký obchodní dům Primark na Pragerstraße.

Vstupné:
Žáci do 16 let (včetně) – zdarma 
Od 17 let se platí: ve Zwingru 1 Euro, v muzeu hygieny 2 Eura
1 Euro se také platí v šatně (musí se tam nechat baťohy, bundy… ve skříňkách).
Drobná eura si každý připraví s sebou. Vstupné vybereme v autobusu.

Kapesné – dle uvážení.
Stravování vlastní. Dostatek pití!

Nezapomeňte s sebou platný pas či občanský průkaz, a také podepsané potvrzení od rodičů, že vás můžeme vypustit samostatně ve městě.

Nezapomeňte připravené prezentace (do autobusu).

Připravuje: Ellen Kloučková