25
BřE
2018

Projekt STAGES i na Hořickém gymnáziu

V úterý 13. 2. 2018 studenti a učitelé soukromého Hořického gymnázia uvítali na své škole izraelského experta na rozvoj talentů OPHERA BRAYERA. Tento byznys mentor, kouč a učitel, věnující se moderním formám vzdělávání 21. století a multitalentovému rozvoji dětí, představil na škole STAGES – svoji metodu rozvoje matematického myšlení a kreativity. Metoda je založena na pravidelných krátkých hrách, které jsou zařazeny do každodenní výuky. Základem je rozvoj přirozeného matematického myšlení a logického uvažování, jež na mnoha školách ustupují do pozadí biflováním dat bez porozumění kontextu.
Studenti skrze hry rozvíjí kreativitu a schopnost mozku hledat a nacházet správná řešení a analogie, ty pak přenášejí z jednoho oboru do druhého. Středoškolští studenti si mohou dovolit střídat komunikační jazyk během jednotlivých her (mohou volit češtinu, angličtinu, němčinu, ruštinu či španělštinu), je tedy posílen i důraz na schopnost komunikace v cizím jazyce. Cílem metody STAGES je vytrénovat přemýšlivé a logicky uvažující studenty, kteří budou schopni pružně reagovat na dnešní požadavky trhu práce.
V loňském roce prošly intenzivním kurzem projektu STAGES Mgr. Blanka DočekalováMgr. Magda Vaníčková, které nyní metodu rozjíždějí na škole v Hořicích. Hořické gymnázium je zatím jedinou střední školou zapojenou do projektu v České republice. Spolu se základními školami v Mnichově Hradišti a v Praze doplňuje skupinu škol v Ústeckém kraji, kde je do pilotního testování od září 2017 zapojeno více než 500 dětí.

Bližší informace o projektu: www.stages.global/in-the-news
Fotografie dokumentují návštěvu Ophera Brayera a hry během hodin.