16
BřE
2018

Jano Svetlan Majerčík

V pátek v poledne k nám zavítal slovenský písničkář Jano Svetlan Majerčík. Po týdnu plném akcí, příprav a projektů na nás jeho písničky působily jako pohlazení na duši. Děkujeme za krásný zážitek!
Kdybych měl za úkol někomu nezúčastněnému popsat autora i náboj samotného koncertu, určitě bych to neudělal tak pěkně, jako Jano Svetlan Majerčík sám na svých webových stránkách:

Niečo o mne
Dávno som pochopil, že nie som svetlo a ani jeho zdroj .
Ale svetlo, pravda a poznanie tu je a na mnohých, tmavých miestach zasvietia, keď ich tam odrazím.
Prostotou živej piesne hovorím a cítim sa vtedy ako úlomok zrkadla.
Jeho tvar a zloženie nepoznám, ale cítim, že to je ono.
Piesňodarmi odrážam svetlo na tmavé miesta v ľudských srdciach,
a možno niečo v niektorých ľudoch zmením.
Taký je význam a podstata mojej dlhej cesty, cesty pesničkára.
S úctou a pokorou si o ňu prosím.
(Jano Svetlan Majerčík)
http://www.janomajercik.sk/