29
ČVC
2015

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy

Název zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a pedagogy
Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Předmětem veřejné zakázky je nákup služeb
Název zadavatele: Hořické gymnázium
Adresa: Blahoslavova 2105, 508 01 Hořice
Kontaktní osoba zadavatele: Mgr. Šárka Šandová
Telefon: 737 646 071
IČ zadavatele: 03 230 759
DIČ zadavatele: CZ-03230759
Datum vyhlášení veřejné zakázky: 29. 7. 2015
Lhůta pro podávání nabídek: 12. 8. 2015 do 9.00 hodin

Nabídka musí být doručena poštou v písemné formě (adresa zadavatele viz výše) nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek. Rozhodný je čas přijetí zadavatelem, nikoli odeslání.