12
BřE
2020

Informace 12. 3. 2020

Výuka z domova

Ahoj studenti!

Jak asi všichni víte, dneškem byl vyhlášen v naší zemi nouzový stav, který bude platit 30 dní. Školy tedy zůstanou zavřené.
Stále promýšlíme způsoby vašeho studia na dálku. Přednostně se budeme věnovat maturantům v jejich maturitních předmětech tak, aby mohla příprava na MZ pokračovat. V nižších ročnících vás podpoříme především v hlavních předmětech, kterými jsou český jazyk, cizí jazyky a matematika, a dále pak v podmínkových předmětech – dějepis, zeměpis, základy společenských věd, fyzika, chemie a biologie.
Veškeré pokyny a úkoly budete mít postupně k dispozici na webových stránkách v sekci Vstup pro studenty školy (levý dolní roh). Pro zapomnětlivce napíšu heslo pro interní vstup do FB skupiny SHG.
Situace se mění velmi rychle, sledujte prosím webové stránky, informace budeme průběžně aktualizovat. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte.

Přeji pevné zdraví vám i vaši blízkým a ať tento stav dobře zvládneme.
Šárka Šandová

Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu